ПЪТЕН БИТУМ 50/70

Технически характеристики:

ТИП:

50/70

Метод на изпитване

Пенетрация при 25 ºC, 0,1 mm

50-70

EN 1426

Температура на омекване по метода „пръстен и топче”, ºC

46-54

EN 1427

Температура на счупване по Фраас, ºC

-8

EN 12595

Kинематичен вискозитет при 135 ºC mm2/s, min

295

EN 12595

Пламна температура, ºC min

230

EN ISO 2592

Устойчивост към втвърдяване/закаляване при 163 ºC

 

 

-    промяна по маса %, +/- max

0.5

EN 12607-1

-   запазена пенетрация %, min

50

EN 12607-1

- температура на омекване по метода „пръстен и топче”, след втвърдяване/закаляване ºC, min

48

EN 12607-1

Tемпература на омекване по метода „пръстен и топче” нарастване ºC, max

9

EN 1727

Разтворимост % m/m  min

99.0

EN 12592