ПРОДУКТ SALAMBO® (обмазна хидроизолация)

ПРОДУКТ SALAMBO ПОЛИМЕРИЗИРАН С SBS ЗА ФУГИ И ОСНОВИ

М естата за хидроизолиране в сградите са Многобройни-фуги, в основи, по тераси и балкони, по покриви, в мокри помещения, в басейни и СПА центрове. Множество съоръжения като мостове, тунели, канали, шахти и др. също изискват хидроизолиране на определени техни части.

Описание на продукта

Еластична двукомпонентна битумна хидроизолация модифицирана с SBS. За дълготрайна хидроизолация на фуги, хоризонтални и вертикални часрти на сгради.

Предназначение на продукта

SALAMBO има висока степен на адхезия към основата и може да премоства появилите се в последствие пукнатини. Прилага се директно върху зидарията без предварително полагане на хастарна мазилка. Икономичен в употребата поради големият остатък след изсъхване. За полагане върху сухи основи. Продуктът е устойчив на стареене, вода и агресивни вещества от почвата.
Разходна норма

Около 2,5-3,0kg/m2 - при нормална влажност на почвата.
Около 3,7-4,0kg/m2 - при просмукваща се и неакумулираща се вода.
Около 4,8-5,0kg/m2 - при просмукваща се и акумулираща се вода.
Около 5,0kg/m2 - при напорна вода.
Посочените разходни норми са за гладки и равни повърхности и могат да варират в зависимост от равността на основата и методите на полагане. Посочените разходни норми се включват изравнителният слой.

Изисквания при полагане

Температурата на въздуха или основата при полагането трябва да бъде между+20С до +350С. Температурата на материала по време на полагането трябва да бъде между +30С до +300С. В случай на силно слънчево греене да се осигури сянка. Нанесеното покритието изсъхва напълно за около 2-4 дни.Приблизителна скорост за изсъхване-около 1mm на ден.

Подготовка на основата

Подходящи основи са камъни, тухли, бетон, циментови мазилки, здраво свързани стари битумни покрития и бои, фуги. Основата трябва да бъде здрава, равна и незамръзнала. Да се отстранят шупли. Може да се полага върху сухи фуги и основи, но със запазени абсорбиращи свойства.
Технически данни(при+230С и относителна влажност 50%)


Обем на сухото вещество

Около 84%

Плътност

около 1,2

Минимална  дебелина

2 mm

Максимална дебелина

4 mm

Консистенция

твърда

Вътрешна  употрба

да

Външна  употреба

да

Пластификатор

SBS

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Продукта се разтапя при 180 градуса, след което се полага с мече или четка.
Едни от начините за решаване на проблемите с водата са системите, базирани на течните и полутечните хидроизолации. С мазаните битумни хидроизолации SALAMBO се решават ефективно много от проблемите при хидроизолиране на структурни елементи. Продуктите се изливат равномерно във фугата или се нанасят плътно върху основата с голяма четка и мече, в зависимост от приложението към конкретният обект. Крайният резултат е добре уплътнена и хидроизолирана фуга, безшевна и безфугова хидроизолация открай докрай на пода/стената, в зависимост от приложението към конкретният обект. Различната степен на водно натоварване определя дебелината на покритието.

SALAMBO складови бази за хидроизолации предоставят ефективни решения и цялостни системи. При работни фуги, отвори и др. се предлагат специални хидроизолационни ленти, ленти за дилатационни фухи, маншети и уплътнители. Слабите точки при хидроизолиране на тръби за вода, газ, кабели се уплътняват безпроблемно. Вътрешните и външните ъгли, когато няма направени холкери, се обработват лесно само с помощта на шпакла.

В системите за хидроизолиране на структурни елементи на сградите могат да участват едно и двукомпонентни битумни хидроизолации, а за плоските покриви е предназначена гамата от рулонни покривни мембрани.