Марка ПмБ 45-80/65

Пътен битум, полимермодифициран с SBS, марка: ПмБ 45-80 / 65 в съответствие с БДС EN 14023, съгласно Техническа Спецификация 2009 на НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Технически характеристики


ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Методи на

изпитване

Пътен битум

марка: ПмБ 45-80/65

не по-малка от

не по-голяма от

1

Пенетрация при 25°С; 0,1 mm

БДС EN 1426

45

80

2

Температура на омекване по
 метода "пръстен и топче", °С

БДС EN 1427

65

 

3

Температура на счупване по Фраас , °С

БДС EN 12593

 

-18 

4

Еластично възстановяване при 25° С, %

БДС EN 13398

80

 

5

Хомогенност след нагряване.
Разлика в температурата на омекване
на горен и долен слой, °С

БДС EN 13399

 

6

Промяна на маса след нагрянане при 163 °С, %

БДС EN

12607-1

 

0,5

7

Запазена пенетрация при 25° С на остатъка след определяне загубата на маса, % от първоначалната

БДС EN 1426

40

 

8

Еластично възстановяване при 25° С, % на остатъка след определяне загубата на маса, %

БДС EN 13398

80

 

9

Пламна температура в отворен тигел, ° С

БДС EN ISO 2592

250