КАТИОННА БЪРЗОРАЗПАДАЩА СЕ

Емулсия битумна катионна KN-55, предназначена е за повърхностна обработка на пътни настилки.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ

ДЕКЛАРИРАНИ СТОЙНОСТИ

Заряд на Частиците

БДС EN 1430

положителен

Разпадане, %

БДС EN 13075-1

бързо разпадане

Остатък след Дестилация, %

БДС EN 1431

58 - 60

Време на изтичане през фуния 2 mm, при 40º C, s

БДС EN 12846

20 - 35

Oстатък върху сито 0,500 mm, %

БДС EN 1429

0,2 - 0,3

Oстатък върху сито 0,500 mm след 7 денонощия, %

БДС EN 1429

0,1 - 0,2

Адхезия (сцепление) с варовиков материал, %

БДС EN 13614

95 - 100

Свойства на остатъка след дестилация:

- пенетрация при 25 ºC, 0,1 mm

БДС EN 1426

94 - 96

- точка на омекване "пръстен - топче", ºC

БДС EN 1427

58 - 62

- еластично възстановяване при 10 ºC, %

БДС EN 1427

60 - 65