СТЕКЛОТКАН SALAMBO

СТЕКЛОТКАН SALAMBO

Р улонните хидроизолационни мембрани Salambo са произведени от модифициран битум с АРР /атактен полипропилен/ или SBS /стирен бутадиен стирол/ с различни видове тъканна основа, с или без завършващо покритие в зависимост от тяхното предназначение. Предлагат се в пет основни цвята: сив, зелен, червен, МЕЛАНЖ сиво, зелено и червено към черно.

Стеклоткан-SALAMBO - APP:

  • Полиетиленово фолио
  • АРР /атактен полипропилен/ - модифициран битум
  • Армиращ основен слой /стъклен воал, 80гр./м2 с усилени нишки през 2 см./
  • АРР /атактен полипропилен/ - модифициран битум
  • Цветна минерална посипка /шисти/ или полиетиленово фолио

Приложение: Хидроизолация на плоски покриви, наклонени покриви, втори завършващ пласт при ремонт на стари покриви, първи подложен пласт при нови покриви, втори завършващ пласт при нови покриви, основи на сгради, трафопост – КТП, канали, паркинги, мостове, подземни резервоари, над топлоизолации, под плочки, сводове, тунели, канали.

Предимства:

Л еки и гъвкави, здрави и надежни,универсални, с добър естетичен вид, разнообразие от цветове и форми, икономия на труд и време, не изискват поддръжка, дълготрайни.

Р улонните хидроизолационни материали имат широк диапазон на приложение. Като еднопластово покритие - при ремонт на стари покриви, основи на сгради, сутеренни стени, канали, за нови покриви, газови цистерни за газ пропан-бутан, трафопост КТП и др. Цялостни многопластови системи - за всякакъв вид и тип покриви и инженерни съоръжения /подземни резервоари, мостове, тунели, пътища и др./

И зборът на оптималния вариант на хидроизолация зависи от редица фактори /например технологични изисквания, механични натоварвания, климатични условия и др./, поради което е нужно да бъде направен от специалист - индивидуално, за всеки конкретен случай.

ВАЖНО: Рулата хидроизолация да се транспортират и съхраняват във вертикално положение. Бетоновата основа, върху която ще се полагат, да е гладка и предварително грундирана, суха и чиста. Да не се полага при температура на околната среда по-ниска от -10°С

Показатели
Метод на изпитване
Мярка
без защитна минерална посипка
със защитна минерална посипка
2,5 кг/м2
3 кг/м2
3,5 кг/м2
4 кг/м2
3,5 кг/м2
4 кг/м2
4,5 кг/м2
Вид на основата
-
-
Нетъкан полиестерен текстил
Вид на битума
-
-
Модифициран с: APP
Широчина
БДС ЕN 1848-1
см
100
100
100
100
100
100
100
Маса на единица площ
БДС ЕN 1849-1
кг/м2
2,5
3
3,5
4
3,5
4
4,5
Якост на опън при скъсване
– надлъжно
– напречно
БДС ЕN 12311-1
N/5cm
795
515
1011
535
780
540
795
510
930
575
870
570
890
593
Относително удължение
– надлъжно
– напречно
БДС ЕN 12311-1
%
36
37
41
49
42
54
44
56
35
46
35
35
35
38
Водонепропускливост при налягане 0,7МРа в продължение на 24h
БДС ЕN 1928
Метод В
-
не пропуска вода
Огъваемост при ниски температури
БДС EN 1109
°C
- 10 °C без изменения
Топлоустойчивост
БДС EN 1110
°C
+ 120 °C няма стичане
Съпротивление на разлепване на снажданията
– надлъжно
– напречно
БДС EN 12316-1
N/5cm
102
67
144
76
105
70
105
70
135
85
125
82
148
90
Съпротивление на срязване на снажданията
– надлъжно
– напречно
БДС EN 12317-1
N/5cm
(скъсване извън снаждането)
796
520
1015
540
800
550
800
550
930
580
870
570
890
605
Сцепление на минерал ната поспка (загуба на маса)
БДС EN 12039
% по маса
-
-
-
-
4,4
± 0,1
5,1
± 0,1
4,7
± 0,1
Стабилност на размери
БДС EN 1107-1
Метод В
%
-
-
-
0,8
± 0,02
-
-
-
Съпротивление при статично натоварване
БДС EN 12730
-
-
-
-
при 250 N без протичане
-
-
-
Съпротивление на разкъсване
БДС EN 12310-1
N
-
-
-
160
± 5
-
-
-