Марка ПмБ 45-55/55

Пътен битум, полимермодифициран с SBS, марка: ПмБ 25-55 / 55, в съответствие с БДС EN 14023, съгласно Техническа Спецификация 2009 на НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Технически характеристики


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Методи на

изпитване 

Пътен битум

марка: ПмБ 25-55/55

не по-малка от

не по-голяма от

1

Пенетрация при 25° С; 0,1 mm

БДС EN 1426

25

55

2

Температура на омекване по
 метода "пръстен и топче", °С

БДС EN 1427

55

 

3

Температура на счупване по Фраас , °С

БДС EN 12593

 

-10

4

Еластично възстановяване при 25 °С, %

БДС EN 13398

50

 

5

Хомогенност след нагряване.
Разлика в температурата на омекване
на горен и долен слой, °С

БДС EN 13399

 

2

6

Промяна на маса след нагрянане при 163 °С, %

БДС EN 12607-1

 

0,5

7

Запазена пенетрация при 25° С на остатъка след определяне загубата на маса, % от първоначалната

БДС EN 1426

40

 

8

Еластично възстановяване при 25°С, % на остатъка след определяне загубата на маса, %

БДС EN 13398

50

 

9

Пламна температура в отворен тигел, ° С

БДС EN ISO 2592

250